Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Wat te doen met wilde zwijnen in Itteren

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis van de hond van Joey, Nala, die hoogstwaarschijnlijk gebeten is door een wild zwijn, heeft de Dorpsraad vragen gekregen hoe wij als inwoners hiermee om moeten gaan. Een wild zwijn is een soort varken van ongeveer 160 cm. lang en een schofthoogte van ± 90 cm. De eerste informatie die we kregen is dat als een ± 150 kg. wegend everzwijn op je afkomt je het beste weg kunt wezen en hoog gaan zitten. Vervolgens hebben we contact opgezocht met de Janneke Ackermans, faunabeheerder van gemeente die ook weer contact heeft opgezocht met Lynn Thijssen, toezichthouder Groene Wetten voor Provincie Limburg en de dijkcontroleur van het Waterschap Limburg. Lynn Thijssen gaf door:

Het is sowieso altijd wenselijk dat de hond is aangelijnd, vooral als bekend is dat aanvaringen met in het wild levende dieren in een bepaald gebied tot de mogelijkheden hoort. Het verstrekken van informatie over de aanwezigheid van bepaalde soorten (bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden) en het aanlijnen van de hond ter voorkoming van confrontaties kan hier al zeer effectief zijn. Desnoods kan er op bepaalde punten een aanlijnplicht ingesteld worden.

Het is niet mogelijk of wenselijk om overal rasters te plaatsen zodat honden de velden niet in kunnen rennen. Het plaatsen van rasters is namelijk direct van invloed op de beweging van alle in het wild levende grondgebonden dieren en zal enkel een verplaatsing van mogelijke problemen zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om wilde zwijnen die schade en/of overlast (dreigen te) veroorzaken aan erkende belangen te bestrijden. In het geval van acuut gevaar voor de openbare orde of veiligheid kan de Officier van Dienst van de politie direct opdracht geven om in te grijpen door het dier te vangen, verjagen of te doden, waarbij alles onder verantwoordelijkheid van de politie gebeurt.

Is er géén spoedeisend karakter dan is er een opdracht/ontheffing nodig vanuit de provincie om in te grijpen, aangezien het wild zwijn een beschermde inheemse soort is. De Faunabeheereenheid Limburg is in bezit van diverse ontheffingen en o.a. lokale wildbeheereenheden (WBE) machtigen om van deze ontheffingen gebruik te maken.

Gezien de gronden in bezit (en ook beheer?) zijn van Natuurmonumenten, is het aan deze partij om adequaat beheer van wilde zwijnen in dit gebied te regelen, waarbij vaak de inzet van de lokale WBE gevraagd wordt.

Er zijn echter ook gronden waar, voor het wild zwijn beheer, door de terrein beherende organisatie geen toestemming aan de lokale WBE wordt verleend. Als je echt een probleem ziet ontstaan, dan kan de gemeente wellicht met Natuurmonumenten, en eventueel de en de lokale WBE (WBE de Maasvallei), om tafel gaan om te bespreken hoe het wilde zwijn beheer lokaal wordt aangepakt.

Preventie (aanlijnen van de hond) is echter het beste middel om dergelijke situaties te voorkomen.

Verdere informatie over het wild zwijn kan gevonden worden in het Faunabeheerplan 2020-2026 via deze link: https://limburg.faunabeheereenheid.com/algemeen/faunabeheerplan/

Ook kan men contact opnemen met Natuurmonumenten, dan wel de lokale WBE, om eventueel een informatiesessie te geven aan de bewoners van Itteren.

De dijkcontroleur van Waterschap Limburg gaf aan dat zowel het Waterschap als Natuurmonumenten door middel van jacht de populatie wilde zwijnen wil reguleren. De zwijnen hebben genoeg ruimte en planten zich snel voort.

Daarom hebben we ook nog contact opgezocht met Patrick Gielissen van de WBE (Wild Beheer Eenheid) Itteren. Hij geeft aan:

Buiten de aanval op de hond zijn ook enkele wandelaars een wild zwijn tegengekomen. Een Itterse agrariër heeft flinke schade aan zijn gewassen (achterkant op de Hoogmaas) en niet te vergeten schade aan de dijken. Mijn jachtgrens is het gebied bij Op de Bos.
Mijn buurjachthouder dhr. Crombach (jachtveld Hartelstein Itteren-noord) mag sedert de overgangsfase van consortium naar staatsbosbeheer daar niet meer jagen, ook niet in het kader van schade & beheer.
Alhoewel ons WBE veel tijd en energie hierin stopt om het genoemde veld weer bejaagbaar te krijgen, wil dit na ongeveer 1,5 jaar nog niet vlotten.
Tot het moment komt dat er weer gejaagd mag worden is mijn advies:
Hou honden overal aangelijnd en ga  niet na zonsondergang rondlopen in het natuurgebied.
Leuke foto’s met loslopende honden aan de kop van de Geul zie ik genoeg op FB maar dat is eigenlijk de goden verzoeken….
Wilde zwijnen zijn van nature niet overdag, maar in de schemering en ’s nachts actief. Ze zijn omnivoor en eten veel gewassen als maïs, erwten, bonen, sommige aardappelrassen, granen, bieten en eikels, kastanjes en op de grond gevallen fruit. Bij wilde zwijnen duurt de paartijd van september tot maart. De “frislingen” worden geboren tussen maart en april, na een draagtijd van 113-114 dagen. Zeugen krijgen vaak 8-12 jongen per worp. Meestal krijgt een zeug één worp per jaar, maar mocht de eerste worp vroeg verloren gaan, dan kunnen de zwijnen nog in de zomer een tweede worp krijgen.
Daarnaast heeft de gemeente Genk hier ook vandoen gehad en zij geven op hun website aan:
Hier zijn nog enkele tips op te vinden (omrastering plaatsen, geen etensresten achterlaten en honden aangelijnd laten). Daarnaast:

Everzwijnen zullen niet zomaar aanvallen. Het zijn wilde dieren die in principe altijd zullen vluchten bij contact met recreanten. Zij zullen enkel aanvallen wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen. Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, zullen op eigen initiatief niet uit de dekking komen om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij zullen stil blijven liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »