Dossiers

Woonhuis, bedrijf, Brigidastraat 67

Officiële beschrijving van de gemeente:

Monumentnummer:         0935/3655
Oorspronkelijke functie:  Boerderij
Huidige functie:                 Woonhuis

Hoevecomplex uit 1876, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Carrévormige hoeve, bestaande uit een vleugel met woonhuis aan de westzijde, een schuur aan de zuidzijde en een stal/schuurvleugel aan de oostzijde. Aan de straatzijde (noordkant) is de binnenplaats afgescheiden met een gemetselde muur. Het woonhuis is boven een kelder twee bouwlagen hoog en heeft een zadeldak haaks op de straat met een eindschild aan de straatzijde. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en er is een vernieuwde houten bakgoot op klossen. In het oostelijke dakvlak zijn twee moderne dakkapellen met zadeldakjes. De buitengevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Alle vensteropeningen hebben een hardstenen onder- en bovendorpel. Alle ramen zijn vernieuwd. De toegang bevindt zich in de oostelijke gevel. De straatgevel is twee vensterassen breed en heeft zowel op de begane grond als eerste verdieping twee vensters. Onder aan is een kelderlicht met hardstenen boven- en onderdorpel. Boven de eerste verdieping zijn gesmede muurankers aangebracht met de initialen ‘H. D.’.

De afsluitende muur is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband en beëindigd met een gemetselde rollaag. Bij het woonhuis maakt de muur een hoek naar het zuiden, alwaar de toegangsdeur naar de binnenplaats is. Bij de aansluiting op de oostelijke schuur is een tweede deur. De muur en deuren zijn in de late twintigste eeuw tot stand gekomen op de plek van een poort. De muur valt niet onder de bescherming. De oostelijke schuur heeft een zadeldak haaks op de straat, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het oostelijke dakschild loopt door over een uitbouw aan die zijde. Ook deze is in baksteen opgetrokken. In de kopgevel aan de straat is te zien dat het bouwvolume ooit opgehoogd is: de oude topgevel met vlechtingen is nog zichtbaar. Ook de nieuwe geveltop heeft gemetselde vlechtingen. Op de begane grond is een stalvenster met een gemetselde segmentboog, een bakstenen onderdorpel en een zesruits stalen raam. In de geveltop is een laadluik met een oorspronkelijk houten kozijn en luik met gesmede gehengen. Boven de begane grond zijn S-vormige muurankers aangebracht, in de geveltop zijn platte gesmede ankers. De oostelijke zijgevel is in verband gemetseld met de oostgevel van de zuidelijke schuur. Rechts hiervan is een lage poortopening met een gemetselde ontlastingsboog en een dubbele houten deur. Boven de poort is een laadopening met houten luik.

Op 16 maart 1880 is brand ontstaan in de azijnmakerij van Hendrik Lambrichts waarna 13 huizen ten prooi vielen aan het vuur. Na de brand is deze boerderij herbouwd door de familie Dolmans-Senden. DezeJohannus Jacobus Dolmans was burgemeester van Itteren van 1869 tot 1874 en is overleden in 1900. De mooie grafsteen van de oud-burgemeester J. Dolmans is nog terug te zien op het kerkhof ertegenover en is geplaatst tegen het opgaand werk van het middenschip aan de zuidzijde. Naderhand is de boerderij lange periode bewoond geweest door familie Lardinois-Smeets. De boerderijfunctie is in 1992 opgeheven na het overlijden van Sjo Lardinois. Momenteel is Gastouderopvang “de Geitjes” hier gevestigd.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.