Dossiers

Woonhuis, Brasserie, Brigidastraat 64

Officiële beschrijving van de gemeente:

Monumentnummer:         0935/3653
Oorspronkelijke functie:         boerderij
Huidige functie                       Woonhuis, brasserie

Voormalige boerderij uit de negentiende eeuw, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Het pand betreft een negentiende-eeuwse, voormalige carréboerderij met mogelijk een oudere kern in de woonvleugel aan de straatzijde. Het woonhuis en poortvleugel aan de straatzijde zijn gedekt met een zadeldak gedekt met muldenpannen en voorzien van een houten bakgoot. De voorgevel is opgetrokken in roodbruin metselwerk in kruisverband. Het perceel bevat drie bijgebouwen (voormalige stallen), waarvan twee vleugels haaks op het hoofdgebouw zijn en één vleugel parallel aan het hoofdgebouw ligt.

De voorgevel is opgebouwd uit twee delen, gescheiden door een gemetselde liseen en met op de uiteinden eveneens lisenen. In het linkerdeel bevindt zich een poort met houten deuren, natuurstenen schampstenen, aanzetstenen en sluitsteen. De sluitsteen bevat de inscriptie 1880. De poortopening wordt afgesloten door een gemetselde segmentboog, waarboven gietijzeren rozetankers zijn aangebracht. Links van de poort bevindt zich een niet-oorspronkelijke vensteropening met een modern houten raam, afgedekt door een gemetselde rollaag. Onder de bakgoot bevindt zich, tussen de lisenen, een gemetseld tandfries. Het rechterdeel van de gevel betreft de gevel van het oorspronkelijke woonhuis en deze heeft vijf gevelassen. De middelste gevelas wordt geaccentueerd door een licht uitspringende, gemetselde risaliet. Op de begane grond van deze travee bevindt zich de voordeur, voorzien van een oorspronkelijke houten paneeldeur met bovenlicht. De gevelopening heeft een hardstenen omlijsting en er is een trapje met drie hardstenen treden. Aan beide zijden van de voordeur bevinden zich twee vensters met vernieuwde houten T-ramen, met hardstenen onder- en bovendorpels. Op de eerste verdieping bevat elke gevelas een venster met vernieuwd houten T-raam met eveneens hardstenen dorpels en lateien. De gevel wordt ter plaatse van de beide buitenste gevelassen links en rechts van het risaliet afgedekt door een gemetseld tandfries tussen de lisenen en het risaliet.

Na de grote brand in 1880 is deze boerderij herbouwd door Sjang Gulikers-Straeten. De boerderijfunctie werd in 2012 opgeheven en  de stallen werden omgebouwd tot brasserie/ijssalon “Brigidahoeve”.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.