Dossiers

Woonhuis, Brigidastraat 63

Officiële beschrijving van de gemeente:

Monumentnummer:    0935/3652
Oorspronkelijke functie:  Woonhuis
Huidige functie:          Woonhuis

Woonhuis met voorgevel uit ca.1900 en mogelijk oudere kern, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Halfvrijstaand hoekpand met inpandige garage, opgebouwd uit twee bouwlagen boven een kelder, gedekt met een zadeldak met de nok parallel aan de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het woonhuisgedeelte is voorzien van een geprofileerde houten gootlijst met sierklosjes, het gedeelte boven de garage heeft een zinken mastgoot.
Het woongedeelte is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De gevel is geleed met twee brede gemetselde hoeklisenen en een middenrisaliet. In de plint zijn twee kelderlichten met hardstenen boven- en onderdorpels en gesmede tralies. De toegang bevindt zich in het midden van de gevel en is toegankelijk via een hardstenen trapje. De opening heeft een omlijsting van rode baksteen met rood voegwerk en een decoratieve hardstenen sluitsteen. De deur met bovenlicht is vernieuwd. Links en rechts van de toegang en in de drie gevelassen van de verdieping zijn vensters met dezelfde omlijsting als de deur, maar met een hardstenen onderdorpel. Onder de dorpel is een bakstenen rollaag met aan beide zijden gemetselde sierconsoles van rode baksteen. De ramen zijn vernieuwd. Het exterieur van het woonhuis stamt uit ca.1900, maar al in 1817 (kadastrale minuutkaart) was er sprake van een vergelijkbaar bouwvolume op deze plek, hetgeen duidt op een mogelijk oudere kern (bijvoorbeeld de kelder). Rechts van het woonhuis is in een latere fase (eerste helft twintigste eeuw) een functionele uitbouw gemaakt die even hoog is als het woonhuis en één travee breed. Op de begane grond is momenteel een garagepoort (later aangebracht). Op de verdieping is een venster met hardstenen boven- en onderdorpel, voorzien van een vernieuwd raam.

Dit woonhuis aan de voormalige Kerkstraat is aan het einde van de 19e eeuw gebouwd. Het maakt qua architectuurstijl en opbouw duidelijk deel uit van het ensemble van de boerderijen tegenover de kerk. In 1880 heeft er een fikse brand in oostelijke richting gewoed waarbij de voormalige bebouwing deels is afgebrand. De brand is blijkbaar ontstaan bij het roken van een pijp. Eigenaar was burgemeester Dolmans en naderhand zijn zoon, de notaris van Heerlen, en hun nazaten. Voor het nieuw te bouwen gemeentehuis in 1934 werd een deel van het perceel afgestaan. De familie Dolmans verpachtte het pand aan Bèr Lardinois-Pieters. Diens zoon Sjef werd opvolger in het boerenbedrijf. Na het overlijden van Sjef in mei 1969 wordt de boerderijfunctie opgeheven en de boerderij verkocht aan de gemeente Maastricht. Het woonhuis is toen gesplitst in twee woningen, een boven- en een benedenwoning. Een gedeelte van het erf werd parkeerplaats. Rond 1976 werden ook nog drie huizen op het perceel gebouwd.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.