Dossiers

Woonhuis, garage, winkel, Pasestraat 2 – 2a

Officiële beschrijving van de gemeente
Monumentnummer:         0935/3790
Oorspronkelijke functie:  Boerderij
Huidige functie:                 Boerderij

Carréhoeve met een kern uit de achttiende eeuw, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Carrévormig hoevecomplex, bestaande uit een woonvleugel aan de westzijde, een L-vormige schuur/stal aan de zuidoostzijde en een schuur aan de noordoostzijde. De binnenplaats wordt aan de straatzijde afgesloten door een muur met een poort. De woonvleugel is twee bouwlagen hoog en heeft een zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en aan de dakranden zijn zinken mastgoten bevestigd. De buitengevels zijn opgetrokken in rode baksteen. In de voorgevel aan de straat is duidelijk zichtbaar dat het gebouw in de twintigste eeuw met een verdieping is opgehoogd: boven de begane grond verdwijnen de hoekklezoren van de rechterhoek en hebben de vensters een andere vormgeving. Het pand is toen tevens verbreed richting het westen, zichtbaar aan de verticale naad op de begane grond. De gevel heeft een gecementeerde plint. Op de begane grond zijn drie vensters met oude hardstenen omlijstingen met sponningen en duimen van luiken. Recentelijk zijn er nieuwe houten luiken aangebracht. De ramen zijn vernieuwd in kunststof. Boven de begane grond zijn gesmede krulankers in de gevel bevestigd. Op de eerste verdieping zijn drie vensters met gecementeerde omlijstingen en hardstenen onderdorpels. Zij bevatten moderne kunststof ramen. In de geveltop zijn twee kleine vensters met dezelfde vormgeving als die op de verdieping met kunststof raampjes. De geveltop is voorzien van vlechtingen. De oostelijke zijgevel bevat de toegang met een oorspronkelijke hardstenen omlijsting. De deur is vernieuwd. Links van de deur is een venster en rechts van de deur zijn twee vensters. De openingen zijn in de twintigste eeuw aangebracht en voorzien van een gecementeerde omlijsting en hardstenen onderdorpel. De ramen zijn modern.

De carréhoeve is sedert 1879 bewoond door Zander en  Maria Smeets-Groteclaes. Dit gezin bestond uit 11 kinderen waarvan 1 dochter Maria uit 1862. De familie vormde ongeveer een tiende deel van het totale inwonersaantal in Itteren vanaf eind 19e eeuw tot ca. eerste helft twintigste eeuw. Zoon Sjo heeft de boerderij samen met zijn ongehuwde broer Sjeng voortgezet. Tot begin jaren 50 was er een stroopstokerij gevestigd. Een gedeelte van de stallen aan de straatzijde heeft in de negentiende eeuw nog tijdelijk dienst gedaan als schoollokaal. Midden jaren 40 van de vorige eeuw kwam neef Sander Smeets uit Rijckholt op de hoeve wonen. Vanaf zijn huwelijk met Net Willems tot aan zijn overlijden heeft Sander op de boerderij gewoond. Na zijn overlijden heeft zijn jongste zoon en echtgenote er diverse jaren gewoond en daarna verkocht aan de huidige bewoners, de familie Beenkens.
Tot april 2023 runde de familie Beenkens er naast de garage ook ’t Winkelke. Ze verkochten er etenswaren zoals vers boterhamvlees, kaas, eieren en dergelijke. Autoservice Beenkens zorgt nog steeds voor de voertuigen binnen en buiten Itteren.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.