Dossiers

Woonhuis, Op de Meer 48-50

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:        0935/3789
Oorspronkelijke functie: Boerderij
Huidige functie:                Woningen

Hoevecomplex uit de achttiende eeuw, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Carrévormig complex, bestaande uit twee woningen. Nr.50 omvat de westelijke woonvleugel, een noordelijke en een oostelijke schuur/stalvleugel. Nr.48 omvat de zuidelijke vleugel, momenteel als woonhuis in gebruik. Nr. 50 heeft een woonvleugel aan de straat van twee bouwlagen hoog onder een zadeldak met de nok parallel aan de straat. Het dak is gedekt met moderne betonpannen. Aan de voorste dakrand is een zinken mastgoot.
De buitengevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De voorgevel heeft een gecementeerde plint. In het midden is een toegang met een hardstenen latei en een vernieuwde deur. Links en rechts van de deur is een venster met een hardstenen omlijsting met een luiksponning. Ze hebben vensterluiken uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De ramen zijn vernieuwd. Geheel links in de gevel is nog een klein, later ingebroken venster met modern raam. Boven de begane grond zijn decoratieve, gesmede muurankers aangebracht. Op de eerste verdieping zijn drie vensters met gemetselde segmentbogen, hardstenen onderdorpels en houten draairamen. De eerste verdieping is een latere ophoging van een oorspronkelijk éénlaagse woonvleugel. Dit is zichtbaar in de zuidelijke zijgevel, waar een oudere, lagere topgevel met vlechtingen aanwezig is, die hoorde bij een lagere voorgevel. Op het achterterrein zijn nog twee haaks geplaatste schuur- en stalvleugels die als bouwvolume al in 1817 aanwezig waren. Tussen nr.50 en nr.48 is een afsluitende muur met een segmentboogvormige poortopening, die recent opnieuw opgemetseld is. De poortopening is voorzien van (nieuwe) hardstenen aanzet- en sluitstenen. De muur is afgedekt met een kort afdakje met keramische pannen.

Nr. 48 maakte al in 1817 deel uit van de carréhoeve en was toen al een apart eigendom. Het is een langgerekt bouwvolume van twee bouwlagen hoog onder een zadeldak met nok haaks op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en er zijn zinken mastgoten. De bovenste verdieping is een latere toevoeging, de ophoging begint ter hoogte van de gemetselde onderdorpels van de verdiepingsvensters in de voorgevel.

Woonhuis Op de Meer 48 stamt minstens uit 1773. Dit blijkt uit historische kaarten. Er was voorheen een 1-laagse bouw voorzien van zadeldak. Laat in de 19e eeuw is hier een verdieping aan toegevoegd. Eind jaren 60 is het pand op nummer 48 verkocht aan Wim en Annie Driessen die er met groot succes een pension en pannenkoekenhuis begonnen. Naderhand is het pand weer getransformeerd tot een woonhuis. Vanaf de jaren 70 tot 2009 heeft hier de familie Innemée-Krijnen gewoond. Sindsdien woont er de familie Bastings-Ummels.

Woonhuis Op de Meer 50
De schuren op het achterliggend terrein van de hoeve op nummer 50 waren al begin 19e eeuw aanwezig. De boerderij was sinds 1926 bewoond door de familie Jop en Fien Lardinois-Smeets. Op 18 juli 1954 is zoon Sander tot priester gewijd. Sander Lardinois (pater Sander) heeft jaren in de Kongo (Afrika) missiewerk verricht. Zoon Sjef neemt de boerderij over van zijn ouders en bij zijn overlijden in 1990 is de boerderijfunctie opgeheven. Weduwe Mia Lardinois-Brenenraad verkoopt de boerderij in 1992 aan Han en Astrid Penders-Gulikers en er vond een grote verbouwing plaats. Momenteel woont hier de familie Weldam-Jones.

 

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.