Dossiers

Woonhuis, Pasestraat 44

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:         0935/3664
Oorspronkelijke functie:  Woonhuis
Huidige functie:                 Woonhuis

L-vormige woning uit de negentiende eeuw, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Halfvrijstaand pand, gelegen achter de bebouwing van Pasestraat 42, grenzend aan het weggetje ‘Aan de Maas’. Het bouwvolume heeft een L-vorm en is één bouwlaag hoog, gedekt met twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken. De zadeldaken zijn gedekt met oranje Hollandse pannen. Aan de dakranden zijn zinken mastgoten bevestigd. Vlak achter de topgevel aan de straat is een moderne gemetselde schoorsteen. In het dakvlak van de rechter vleugel is een moderne dakkapel.
De buitengevels zijn opgetrokken in baksteen en later wit geschilderd. De topgevel van het westelijke volume is afgedekt met een gemetselde rollaag. In de geveltop zijn oude, gesmede ankers aangebracht ter hoogte van de dakgordingen. Het zijn S-vormige ankers en één krulanker. In de linker zijgevel van dit volume zijn moderne gevelopeningen met gemetselde rollagen: één groot venster en twee kleine. In de rechter zijgevel van dit volume zijn twee oudere vensters met gemetselde segmentbogen en vernieuwde ramen. In de voorgevel van het oostelijke volume zijn twee vensters en een deuropening met gemetselde ontlastingsbogen. De ramen en deuren zijn vernieuwd. Het bouwvolume staat al afgebeeld op de kadastrale minuutkaart uit 1817.

Omstreeks 1900 was hier het café “Bie Zjielle” gevestigd. Eigenaar was Egidius Hendrikx-Hertzig. Dochter Bèrrep trouwt met Zjang Custers en gaat in het ouderlijk huis wonen.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.