Dossiers

Woonhuis, Pasestraat 45

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:         0935/3665
Oorspronkelijke functie:   Boerderij
Huidige functie:                  Woning

Boerderij met kern van vóór 1817, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Vrijstaand bouwvolume, bestaande uit een woonhuis aan de straat en daarachter een schuur. Beide zijn twee bouwlagen hoog en hebben een zadeldak haaks op de straat. De daken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen en aan de dakranden zijn zinken mastgoten bevestigd. Het woonhuis bestaat uit een oude kern van één bouwlaag hoog, die in de twintigste eeuw met een bouwlaag is opgehoogd. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen: handgevormde steen in kruisverband op de begane grond en machinale baksteen in strekkenverband op de verdieping. Er is een gecementeerde plint. De gevel aan de straat is een topgevel. Op de begane grond zijn twee vensters met getoogde hardstenen omlijstingen (late 18e eeuw) en vernieuwde kunststof ramen. Op de eerste verdieping en in de geveltop zijn twee vensters, voorzien van een gecementeerde, getoogde omlijsting en kunststof ramen. In de gevel zijn gesmede krulankers aangebracht, die van de ophoging zijn waarschijnlijk herplaatst van elders. Rechts van de straatgevel loopt het muurwerk op de begane grond door in een aflopende tuinmuur met vlechtingen, die vrij snel een hoek richting het oosten maakt. De hoek is verstevigd met hardstenen blokken. De muur eindigt tegen een van de drie gemetselde poortkolommen met een vaasvormige hardstenen bekroning. De poorten ertussen zijn modern. De toegang bevindt zich in de zuidelijke zijgevel en deze bevat een twintigste-eeuwse voordeur met bovenlicht. Rechts ervan zijn vensters met moderne ramen. De openingen hebben gemetselde rollagen aan de bovenzijde en zijn in de twintigste eeuw aan gebracht. Boven de deur is toen een nisje met een Mariabeeldje aangebracht. In de noordelijke zijgevel is op de begane grond, nabij de voorgevel, nog een achttiende-eeuwse getoogde hardstenen vensteromlijsting, met een vernieuwd raam. De schuur is opgetrokken in baksteen. In de achtergevel is in de geveltop een houten kapspant opgenomen, waarvan de openingen zijn opgevuld in baksteen. Het woonhuis en de schuur staan reeds afgebeeld op de kadastrale minuutkaart van 1817.

Vanaf 1884 werd de boerderij bewoond door de familie Lambrichs-Grouwels. Na het overlijden van Greet Lambrichs, in de volksmond “vrouwke Hellemus” genoemd is de boerderij korte periode verhuurd en in 1941 verkocht aan de familie Roijen-Smeets. Deze werd verbouwd met een extra verdieping op het woonhuis. De schuur is in 1991 afgebroken ten behoeve van woningbouw voor hun zoon. Momenteel is hier timmerbedrijf M. Lhomme en creatieve winkel ‘Deesidees’ gevestigd.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.