Dossiers

Woonhuis, Putsteeg 2 – 4

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:          0935/3666
Oorspronkelijke functie:   Pastorie
Huidige functie:                  Woonhuis

Voormalige pastorie uit de tweede helft van de negentiende eeuw, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren.

Halfvrijstaand pand, boven een kelder opgebouwd uit twee bouwlagen onder een zadeldak met de nok parallel aan de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en aan de dakrand is een houten bakgoot bevestigd.
De voorgevel is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Onderaan is in het midden van de gevel een kelderlicht. De voorgevel telt vier traveeën. De toegang bevindt zich in de tweede travee van links en heeft een hardstenen omlijsting. De deur is vernieuwd, maar heeft een oud kozijn met bovenlicht en een tandlijst op het kalf. Links van de toegang is één venster en rechts zijn er twee. Ze hebben hardstenen omlijstingen en dubbele houten draairamen met een vierruits verdeling (1e helft 20e eeuw). Op de eerste verdieping zijn vier vensters met hardstenen omlijstingen en dubbele houten draairamen met een drieruits verdeling. In de gevel zijn gesmede S-vormige muurankers aangebracht ter hoogte van de balklagen in het interieur. Links van de pastorie is een latere aanbouw waar recent een garagepoort in is gemaakt, die niet onder de bescherming valt. De pastorie staat op de plek waar in 1817 al sprake was van een pastorie, vermoedelijk is het huidige gebouw een midden-negentiende-eeuwse modernisering hiervan.

Er is een foto in het boek “Monumenten in Itteren” uit 1957 waar de auto op staat  bij de pastorie de auto voor pater Sander Lardinois. De Itterse bevolking had in 2 jaar tijd ƒ 7000,- ingezameld voor deze auto. Met behulp van een vrachtschip is de auto vervoerd naar Belgisch Kongo waardoor pater Sander, voor zijn missiewerk grotere afstanden kon afleggen. Alexander Joseph Hubertus Lardinois (1926-1986), geboren in Itteren, volgde de priesteropleiding in Leuven en na zijn wijding in 1954 heeft hij 21 jaar missiewerk verricht in Kongo. In de jaren zestig heeft pater Sander daar een bloedige opstand meegemaakt en is hij ternauwernood aan de dood ontsnapt.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.