Dossiers

Woonhuis, Ruyterstraat 12

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:         0935/3667
Oorspronkelijke functie:   Woonhuis
Huidige functie:                  Woonhuis

Woonhuis uit ca.1930, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Vrijstaand pand, opgebouwd uit één bouwlaag onder een hoog, steil opgaand zadeldak met de nok parallel aan de straat. Het dak is gedekt met leien. In het voorste dakvlak zijn twee oorspronkelijke dakkapellen met een plat dakje en een houten boeiboord. Ze hebben vernieuwde, dubbele ramen. Aan het dak is een houten bakgoot.
De voorgevel heeft een hoge plint van donkerrode baksteen in strekkenverband en is daarboven opgetrokken in oranjerode baksteen in strekkenverband met oranje voegwerk. Het rechter deel van de gevel springt naar voren en gaat rechts als een uitbouw de hoek om. De uitbouw heeft een eigen platte afdekking, met een houten boeiboord. Links in de uitbouw is de toegang, voorzien van brede gemetselde zijpenanten in donkerrode baksteen. De houten deur met groot deurvenster is nog oorspronkelijk. Boven de deur is een kunststenen band/luifel die doorloopt naar het linker geveldeel, tot over de westelijke hoek. Boven de luifel is boven de voordeur een laag bovenlicht met dubbel houten raam (vermoedelijk oorspronkelijk). Rechts van de voordeur is een vierkant venster met een vernieuwd raam. In het linker geveldeel zijn twee vensters met dubbele, vernieuwde ramen.

Een foto in het boek “monumenten in Itteren laat tijdens hoogwater uit 1911 de boomgaard zien waar het huis Ruyterstraat 12 omstreeks 1924 door de familie Paumen-van Mulken gebouwd is. De heer Paumen was destijds hoofdonderwijzer van de lagere school in Itteren. Hij is in 1911 benoemd tot hoofdonderwijzer als opvolger van Bèr Bartholomeus.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.