Dossiers

Woonhuizen, Pasestraat 25 – 27

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:         0935/3663
Oorspronkelijke functie:  Gemeentehuis
Huidige functie:                 woonhuis

Voormalig gemeentehuis uit 1934 in traditionalistische stijl, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. Vrijstaand pand, bestaande uit één bouwlaag met een hoge kapverdieping. Het zadeldak is haaks op de straat geplaatst, tussen twee trapgevels in. Het is gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het linker dakvlak is een oorspronkelijke dakkapel met een houten overstek en dubbel houten raam. Daarboven zijn drie moderne dakramen. In het rechter dakvlak is een brede (vernieuwde) dakkapel met plat dak en zes ramen rechts daarvan een Veluxvenster. Aan de dakranden zijn houten bakgoten met een geprofileerde gootlijst op houten klossen bevestigd. De voorgevel is opgetrokken in rode baksteen in een strekkenverband. Centraal voor de gevel is een gemetseld bordes met een trap aan weerszijden. In de blinde voormuur van het bordes is een nis met een (kunst-)stenen omkadering. Het bordes leidt naar de hoofdtoegang die een rondboogvorm heeft en nog de oorspronkelijke houten voordeur bevat. De gemetselde ontlastingsboog is voorzien van kunststenen aanzetstenen. Links van de deur is een liggend, rechthoekig venster met een kunststenen bovenlatei. Het raam is vernieuwd in kunststof, oorspronkelijk was hier een achtruits raam. Rechts van de deur zijn twee smalle, hoge vensters, gekoppeld door een kunststenen latei. Ook hier zijn de oorspronkelijke, meerruits ramen vervangen in kunststof. In de geveltop is onderaan een liggend, rechthoekig venster met kunststenen bovenlatei en vernieuwd kunststof raam. Alle vensters hebben gemetselde onderdorpels. De trapgevel heeft kunststenen kraagstenen bij de aanzet en afdekplaten op de trappen. Er zijn vier forse, gesmede krulankers aangebracht. In het midden van de geveltop is een klein rond venster met oorspronkelijk raam.

Tot 1880 was er geen gemeentehuis in Itteren. Het gemeentebestuur mocht, zoals bekend is uit een raadsbesluit van 8 juni 1877, ten huize van de secretaris vergaderen voor een bedrag van ƒ 10,- per jaar. Nadat de secretaris was overleden, besloot de raad ‘het gemeentehuis of secretarie of het locaal voor de vergaderingen van den gemeenteraad, van Burgemeester en Wethouders enz. enz. te verplaatsen en onder te brengen boven het schoollokaal’ dat toen ter plekke van het kerkhof lag. In 1879 wees de gemeenteraad grond aan voor de bouw van een gemeentehuis, schoollokaal en onderwijzerswoning. Om aan de benodigde gelden te komen besloot het gemeentebestuur 75 canadasbomen tegen een bedrag van ƒ 1500,- te verkopen. Daarnaast rekende het gemeentebestuur op een subsidie van Provinciale Staten. Dit gemeentehuis, inclusief de school en onderwijzerswoning werden gebouwd aan de voormalige Dr. Poelsstraat, huidige Kapelaanstraat. In de onderwijzerswoning woonden onder meer de families van meester Bartholomeus en later meester Smeets.
Op 1 juli 1970 werd de zelfstandige gemeente Itteren, samen met Heer en Amby, door de stad Maastricht geannexeerd. Het gemeentehuis werd het verenigingslokaal van de S.J.O.W.I. (Stichting Jeugd Ontspanningswerk Itteren). Naderhand is het gebouw verkocht en opgesplitst in 2 woningen.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.