Dossiers

Dijkwachten

Stel je voor dat de dijken gecontroleerd moeten worden en onze eigen inwoners, die Itteren het beste kennen, zien “vreemden” onze dijken controleren…. Dus onze vraag is: geef je op als dijkwacht. Zo Hebben Bram Renckens en Pedro Penders zich ook opgegeven. 

Bij het Waterschap Limburg kan men zich aanmelden als dijkwacht. Via deze link, vind je de in en outs.

In het kort: bij een afvloed van rond 1750 m/s [meetpunt Sint Pieter)  worden de dijkwachten gevraagd in tweetallen de dijken te inspecteren op o.a. scheuren. Waar er precies opgelet moet worden en hoe dit door te geven wordt geleerd in een korte cursus van twee middagen. In november zijn meerdere cursusmomenten. Natuurlijk worden de dijken door de inspecteurs van WML ook regelmatig bezocht. Als dijkwacht krijg je kleding en laarzen in bruikleen en deels ten behoud. van WML (na afloop van de bijeenkomst was  er een pasrondje).

Hoe word je dijkwacht?

Het waterschap zoekt regelmatig vrijwilligers. Dit zijn de voorwaarden die we aan een dijkwacht stellen:

 • Fysiek goede gesteldheid
 • Teamspeler
 • Affiniteit met water
 • Woont dichtbij de dijk
 • Jaarlijkse deelname aan de dijkavond
 • Trainingsmomenten tot dijkwacht volgt

Een dijkwacht mag ook wat van het waterschap verwachten, namelijk:

 • Een vergoeding per opkomst voor dijkinspectie
 • Een vergoeding per opkomst voor de nul inspectie
 • Een vergoeding voor twee trainingsmomenten inclusief jaarlijkse dijkbijeenkomst
 • Materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie
 • Een parka jas (in bruikleen)
 • Een regenbroek (ten behoud)
 • Identificatiebewijs (in bruikleen)
 • Laarzen (ten behoud)
 • Handboek dijkbewaking (ten behoud)
 • Jaarlijkse attentie

Geïnteresseerd om dijkwacht te worden?

Wil je een bijdrage leveren aan de waterveiligheid in Itteren?

Bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

nog meer info nodig? Klik hier en lees verder.