Burgerslachtoffers 2e WO

Op zaterdag 29 september 2018 zal een plaquette onthuld worden ter herinnering van de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

17:00 uur        Verzamelen van genodigden (nabestaanden en betrokkenen)

18:00 uur        Heilige Mis o.l.v. Pastoor Backus.

19:00 uur        Onthulling plaquette met ceremonie.

19:30 uur        Napraten bij café ’t Trefpunt en verkoop herinneringsboekje.

Aanleiding:
Op 2 juli 2006 is een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de vier omgekomen bemanningsleden van de in de nacht van 2 op 3 juli 1941 in Itteren neergestorte Engelse Whitley bommenwerper. In de 2e Wereldoorlog zijn echter, naast tienduizenden soldaten, talloze burgerslachtoffers gevallen. Ook burgers geboortig of woonachtig in Itteren. De meeste Itterse burgerslachtoffers zijn gestorven bij het bombardement op de spoorbrug in Maastricht op 18 augustus 1944. Ieder slachtoffer heeft haar/zijn eigen verhaal hetgeen opgetekend is in een herinneringsboekje.
Heemkunde Itteren wil de historie van Itteren levend houden en heeft derhalve deze dag georganiseerd.