Dossiers

Itteren nu

Itteren nu

Medio de 20e eeuw heeft Itteren een groot deel van haar grond moeten afstaan aan de gemeente Maastricht. In Maastricht was een groot tekort aan bedrijventerreinen. Op de grond van de gemeente Itteren heeft de gemeente Maastricht de Beatrixhaven gebouwd. In 1970 is de gemeente Itteren geannexeerd door de gemeente Maastricht. Begin jaren 70 heeft er een kleine uitbreiding van het aantal woningen plaatsgevonden. Op 1 januari 2001 telde Itteren 1030 inwoners, waarvan 521 mannen en 509 vrouwen. In 2018 zijn er 930 inwoners waarvan 485 man en 445 vrouw.

Itteren had in 2001, 417 huizen en in 2018, 440. Hiervan is 85% eigendom, een van de hoogste percentages binnen Maastricht! Ondanks het feit dat meer woningen gebouwd zijn is het aantal inwoners aanzienlijk gedaald. Het aantal inwoners krimpt en vergrijst. 24% van de inwoners is ouder dan 65 jaar. (2014 op basis 2018 34% ouder dan 60 jaar). Een teken dat het goed leven is in Itteren. Mensen wonen er ook graag. 79% van de inwoners woont er langer dan 10 jaar. Opvallend is dat er naast 505 personenauto’s, 130 motoren in Itteren geregistreerd staan (in 2014 85!). De basisschool is sinds juni 2013 helaas gesloten. Veel andere voorzieningen zijn helaas verdwenen. Sedert korte tijd is er toch een ommekeer te zien. Er vestigen zich weer jonge gezinnen in het dorp.

Tevens heeft men een zeer hoog verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de leefbaarheid, de veiligheid en het milieu in de buurt. Behalve met verkeersoverlast, hebben de bewoners weinig te maken met zware overlastsituaties. En als die er al zijn, is het zelfoplossend vermogen groot. De zeer grote sociale samenhang en de enorme betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt, is hier een zeer belangrijke oorzaak van. De mate van sociale samenhang en de score voor mensen en sfeer in de buurt, zijn in Itteren het hoogst van geheel Maastricht. Het veiligheidsgevoel van Itteren is groot, het gevoel van dreiging erg laag en Itteren heeft bijna het laagste percentage vermogensdelicten.

Met de start van de werkzaamheden aan de Grensmaas in 2008 is Itteren aan een grote metamorfose begonnen. Van de omgeving van het oude Itteren met zijn akker- en weilanden is niet veel meer te bekennen. Zowel noordelijk als zuidelijk van Itteren is nieuwe natuur gekomen met prachtige flora en fauna. Tevens is er een recreatievijver aangelegd waar men omheen kan wandelen en genieten van de natuur. Itteren maakt onderdeel uit van Rivierpark Maasvallei. Dat betekent dat er prima fiets- en wandelvoorzieningen met bijbehorende recreatieve voorzieningen. In Itteren is een B&B en er zijn vakantiewoningen beschikbaar.

Bronnen:
www.weetmeer.nl
https://maastricht.incijfers.nl