Dossiers

De stenen trap

De stenen trap

De stenen trap is onlosmakelijk verbonden met de veerman van Itteren. Met de veerman wordt dan Jozeph Smeets bedoeld, geboren op 20 september 1868 te Itteren en aldaar overleden op 4 september 1924. Jozeph woonde aan de Maas in de Pasestraat 18. Hij vervoerde mensen vanaf de stenen trap met het veer naar België, naar “de Overslag”. Boven aan de trap was vroeger een overkapping met een bel. Als iemand overgezet wilde worden, trok men aan de bel en Jozeph hielp de mensen. Er werden niet alleen mensen overgezet maar ook vrachten hooi. “Leike van de Burger” (zoon van de burgemeester) zorgde dat het hooi van België naar zijn land in Itteren kwam.

Ook de school maakte gebruik van het veerpont. Het jaarlijkse schoolreisje bestond namelijk uit het oversteken van de Maas om aan de overkant bramen te gaan plukken.

De zijkanten van de trappen werden gebruikt als glijbaan omdat deze (toen) lekker glad waren.

In 1914 werd het veer uit de vaart genomen vanwege de Eerste Wereldoorlog. Op het bidprentje van “Jozeph den veerman” staat te lezen: “De dierbare overledene was de vriend van allen om zijn oprecht godsdienstig maar vooral behulpzaam karakter. Steeds en overal was hij de redder in den nood! Vooral in de bange uren van gevaar.

In de dagen van overstroming, kende zijn menschenlievendheid geen grenzen: met ware doodsverachting zat hij dan dag en nacht in zijn bootje en stuurde met kalme hand maar krachtig en kundig het ranke dopje over de bruischende golven, om het leven, have en goed zijner dorpsgenooten te redden.”

Iets verderop langs de Maas, “Op de Weerd” was nog een oversteekplaats. De Belgische huisarts Dr. Humblé uit Oud-Rekem werd hier regelmatig overgezet

Een dokter was, toen meer dan nu, een zeer hooggewaardeerd persoon en gezien er niet zoveel dokters waren, had hij een vrij groot werkgebied. Tevens was de dokter niet enkel huisarts, maar deed hij ook kleine operaties, was hij tandarts, gynaecoloog en lijkschouwer. Van al deze deelaspecten zijn instrumenten en meubilair bewaard gebleven, die terug te vinden zijn in de gerestaureerde Museumapotheek in Oud-Rekem.De Roomse keizer l Herenstraat 1 l 3621 Rekem.

Als in Itteren een dokter nodig was, ging iemand naar de oversteekplaats en riep luidkeels naar de overkant dat de dokter moest komen. Vervolgens ging iemand van de boerderij op pad naar Oud-Rekem om de dokter te “verwittigen”.

De dokter kwam dan met zijn fiets naar de oversteekplaats waar hij, met de fiets werd overgezet. De fiets is trouwens menigmaal in de Maas gevallen om de volgende dag weer eruit te vissen.

Dr. Humblé was een zeer gewaardeerde en geliefde man in ons dorp, die zonder veel poespas te werk ging. Zo fietste hij naar de “Houtbinte” (Itteren-Zuid) om daar in het veld drie tanden te trekken. Een blindedarm operatie werd op de keukentafel uitgevoerd en als er bijvoorbeeld in een wond gesneden moest worden vroeg hij gewoon om een (aardappel)schilmesje.