Dossiers

Omgevingsvisie Itteren-Borgharen

In de zomereditie Dorpsberichten 2018 is een artikel gewijd aan het plan om, samen met Borgharen, de Recreatievisie 2014 te actualiseren en verder uit te bouwen naar een zogenaamde omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie Itteren-Borgharen dient een ‘bewoners’ blik op de toekomst te worden. Een document waarin wij als bewoners aangeven hoe wij onze leefomgeving in de toekomst graag zouden zien. We worden in de toekomst geconfronteerd met allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf over kunnen nadenken en oplossingen aandragen. Per slot van rekening hebben wij als bewoners enorm veel lokale kennis. Onze leefomgeving staat steeds meer onder druk; een terugtrekkende overheid, vergrijzing, klimaatverandering, energietransitie etc. zijn thema’s die een grote impact op onze leefomgeving kunnen hebben. Om deze route naar de toekomst verder vorm te geven hebben wij jullie hulp nodig. Binnenkort vinden de eerste verkennende gesprekken plaats waarin gekeken wordt hoe dit proces verder vormgegeven kan worden.