Dossiers

Hartelstein

De stichting woonwerkgemeenschap Hartelstein is opgericht in het voorjaar van 1985. Het doel van de stichting is het opvangen van mensen die door sociale- of psychische problemen aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen en die niet door de reguliere hulpverleningsinstellingen worden geholpen. Het wonen en werken binnen onze woon- en werkgemeenschap is in goede trouw.

Onze woonwerkgemeenschap voor dak- en thuislozen kan aan zeker 10 tot maximaal 15 bewoners onderdak, werk, structuur en huiselijke warmte bieden. Het inzamelen en verkoop van kringloopgoederen is onze belangrijkste inkomstenbron.  Hiermee en met een eigen bijdrage (indien dit financieel mogelijk is), worden de huisvestings/ verblijfskosten betaald.

Kringloop, woonwerkgemeenschap Hartelstein
Hartelstein 204
6223 HV  Maastricht
T: 043-3645515
M: 06-21152840

Kwaliteit kent geen beperkte houdbaarheid, ook voor het opleveren van uw huis, bezemschoon. Tevens verhuur zalen voor vergaderingen en feestjes