Dossiers

Burgerhulpverlening

Burgerhulpverlening

Hart- en vaatziekten vormen nog altijd de grootste doodsoorzaak in Nederland met 40.868 sterfgevallen in 2009. Bijna één op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter.

De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED. Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart.

Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het systeem zoekt in een straal van 1000 meter rondom de postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer naar ingeschreven burgerhulpverleners.

Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen: – Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie. – Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening.

Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen. Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt.

Wilt u ook vrijwilliger worden? Klik op reageren en meldt u aan onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.