Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Info basisschool Maasköpkes Borgharen

Omdat er in Itteren (helaas) geen basisschool is, kunnen de kinderen eventueel naar de basisschool in Borgharen, naar de Maasköpkes. Daar hebben we deze informatie over gekregen:

De Maasköpkes is een naam met betekenis. Maas geeft aan waar de school gelegen is. De Maas speelt in het leven van de inwoners van Borgharen een belangrijke rol. Köpkes doet denken aan kinderköpkes. Granieten stenen, die allemaal verschillend van vorm zijn, maar wel samen een weg vormen. Ze zijn allemaal onmisbaar, want als er een ontbreekt heb je een gat in de weg. Wij vinden alle kinderen, hoe verschillend dan ook, belangrijk en accepteren hun verschillen. Samen vormen zij onze school en gaan ze op weg naar volwassenheid. Ze leggen bij ons de weg af van kleuter naar puber en we hopen dat het een weg is zonder hindernissen.

Info basisschool Maasköpkes BorgharenHet logo van de school stelt drie spelende kinderen voor. Wij willen daarmee aangeven dat we het belangrijk vinden dat onze kinderen spelend door het leven gaan en vooral veel plezier op school beleven. In het logo zijn de golven van de Maas opgenomen.

Het team van basisschool de Maasköpkes is in het schooljaar 2016-2017, intensief bezig geweest met het herijken van haar visie. In de ochtend wordt er gewerkt volgens een lineair-convergent curriculum. Dit houdt in dat de lessen van de basisvakken rekenen, taal-spelling en lezen worden aangeboden in een opeenvolging van instructies en oefeningen. De leerlingen ontvangen waar nodig gezamenlijk instructie met medeleerlingen binnen hun eigen jaargroep. Het werken in een vaste groep werkt efficiënt omdat leerlingen van en met elkaar leren en dit een positief effect heeft op de sociale vorming van leerlingen. Differentiatie vindt plaats op drie niveaus door intensivering van instructie en begeleiding en mogelijke aanpassing van taken. De kwaliteit van de instructie staat centraal en is van groot belang om de convergente differentiatie kwalitatief goed vorm te kunnen geven. Dit betekent dat de leerkracht uitlegt, het voordoet en samen met de kinderen oefent. Hierna gaan ze zelfstandig aan de slag met de leerstof.

Binnen de visie van basisschool de Maasköpkes wordt er in de middagen gewerkt volgens een concentrisch-thematisch curriculum. In groep 1/2 is dit volgens de methodiek Kleuterplein en in groep 3 t/m 8 volgens de methodiek IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum en is een thematisch aanbod waarbij gewerkt wordt vanuit betekenisvolle thema’s en projecten. Verschillende vakgebieden zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis of bijvoorbeeld muziek, hebben een relatie met het aangeboden thema. Leerlingen leren ontdekkend en leren door te doen. Het curriculum is procesgericht op vaardigheids- en persoonlijke doelen, waarbij kinderen steeds meer zelfstandig leren reflecteren. Hierbij krijgen leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces en wordt er groepsdoorbrekend gewerkt, binnen de stamgroep. Aan de hand van de aangeboden thema’s leren leerlingen volgens eigen gestelde leervragen: persoonlijk leren. Daarnaast wordt er met vaardigheidsdoelen gewerkt en ligt de nadruk op het proces en niet op het product. Leerlingen leren door zelfsturing hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er wordt gewerkt in leerpleinen of diverse werkplekken in en om de school. De leerkracht vervult hierbij de rol als coach en onderwijsontwerper. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van externe deskundigen of ouders, waarbij het thematisch aanbod versterkt kan worden voor leerlingen. Er is ruimte voor het gebruik maken van werkplekleren, uitstapjes en excursies.

Mocht u meer informatie willen over de school dan kunt u de website van de school bezoeken: https://www.bsmaaskopkes.nl/, contact opnemen met Marloes Vreuls (mt-lid) m.vreuls@mosalira.nl, 0433632281

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Verenigingsnieuws

Dromen over wonen

Is uw huis eigenlijk te groot voor u? Wilt u (over een tijdje) een levensbestendige woning waar u uw verdere leven kunt blijven wonen? Wilt

Lees verder »