Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Stand van zaken terreinen John Peeters

Stand van zaken terreinen John Peeters

Stand van zaken terreinen John Peeters

Naar aanleiding van vragen/opmerkingen uit het dorp over de afvalbergen op de terreinen van John Peeters hebben we begin dit jaar bij de Provincie gevraagd naar de stand van zaken. Provincie gaf toen aan dat men in een afrondende fase zat. Reden voor de Dorpsraad om nogmaals aan de bel te trekken. Desgevraagd kregen we van de Provincie de navolgende informatie.

Met betrekking tot de voormalige terreinen van John Peeters c.s. aan de Klipperweg te Maastricht is sprake van de volgende situatie/status:

Klipperweg 4-6

Alle aanwezige afvalstoffen zijn afgevoerd en verwijderd. De aanwezige loods met asbestdak is gesloopt en verwijderd. De locatie is geheel opgeruimd.

Klipperweg 8-10

Alle boven-vergunde hoeveelheden afvalstoffen zijn verwijderd. Er zijn nog een aantal depots aanwezig waarvan de hoeveelheid valt binnen de geldende vergunning.

Recent (mei 2017) is de locatie aangekocht door de firma Houtrecycling Limburg BV, onderdeel uitmakend van L’Ortye Transportbedrijf BV. De betreffende firma heeft aangegeven de nog aanwezige depots afvalstoffen komend jaar op te ruimen en heeft hiertoe een verzoek bij de Provincie ingediend (met Plan van Aanpak en een Veiligheids, Gezondheid en Milieu- plan). Men is voornemens dit te doen op vergelijkbare wijze als de eerder in 2016, uitgevoerde afvoer ter plaatse. Provincie is akkoord met de aangegeven voorgestane opruiming. De firma is zich aan het oriënteren welke activiteiten zij ter plaatse in de toekomst willen gaan ontplooien.

Klipperweg 24

Alle boven-vergunde hoeveelheden afvalstoffen alsmede aanwezig metaalschroot en materiaal/materieel is afgevoerd. Er is alleen een kleine hoeveelheid vergunde afvalstoffen achtergebleven (ca. 775 ton) welke in de komende maanden nog zal worden afgevoerd.

Het terrein is voor de komende 5 jaar door de eigenaar verhuurd aan de firma Beatrix Port Services (BPS) en deze firma heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

De Provincie Limburg heeft de projectmatige aanpak van de afvoer afvalstoffen voormalige terreinen John Peeters c.s. aan de Klipperweg te Maastricht afgerond en beëindigd.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »