Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Stoplichten “beter” uitgelegd.

Stoplichten “beter” uitgelegd.

Stoplichten

We hebben donderdag een artikel op de website geplaatst waarin in ambtelijke taal uitgelegd werd hoe de stoplichten werken en wat wij als verkeersdeelnemers kunnen doen. Gelukkig hebben we in onze Dorpsraad een lid dat deze ambtelijke taal om kan zetten in onze spreektaal. Hieronder staat zijn “vertaling:

Van de gemeente hebben we een nadere uitleg gekregen over de werking van de VRI (verkeersregelinstallatie). Het is een nogal technisch verhaal. We hebben het daarom samengevat in gewone mensentaal.

De bij de brug geplaatste regeling is vraagafhankelijk. Dat wil zeggen dat er alleen groen wordt gegeven als er een melding plaatsvindt d.m.v. in de weg geslepen (inductie)lussen. Deze lussen zijn duidelijk in het wegdek te zien.

Het is zaak hier goed op te letten en op de lussen te gaan staan. De lussen liggen op 2 meter van de stopstreep. Gebruikelijk is 1 meter maar in Itteren is er voor gekozen om die afstand groter te maken. In de praktijk is namelijk gebleken dat er nogal wat bestuurders zijn die ruim voor de stopstreep gaan staan en zodoende niet aangemeld worden. Zij krijgen geen groen met als gevolg filevorming, door rood licht rijden enz. In eerste instantie was de reden hiervoor dat de streep voor de dertig km zone werd verward met de stopstreep. Dit euvel is inmiddels op aandringen van de Dorpsraad opgelost. Ook is duidelijk door bebording aangegeven dat men moet doorrijden tot de stopstreep. Toch houdt niet iedereen zich hieraan. De reden hiervoor is vaak dat men ruimte wil laten voor bussen en vrachtauto’s die een grote bocht maken. De ligging is echter zodanig gekozen dat een professionele chauffeur de bocht gemakkelijk kan halen. Er is dus geen reden om extra ruimte te laten. Het is goed bedoeld maar zelf blijf je dan voor rood licht staan.

Het is ook zaak om op de lussen te blijven staan.Pas na 3 seconden word de aanvraag voor groen doorgegeven aan de regeling. De gemeente heeft bewust voor 3 seconden gekozen om te voorkomen dat bestuurders die door b.v het nemen van een grote bocht over de lussen rijden zorgen voor een aanvraag voor groen licht. Hierdoor wordt de regeling onnodig verstoord.

Een andere klacht was dat fietsers te weinig tijd krijgen om ongehinderd de brug te passeren. Hierover is het volgende op te merken. Nadat het licht weer op rood is gesprongen is het nooit zo dat direct een andere richting groen krijgt. In de regeling is altijd ruimte ingebouwd om het kruispunt (in dit geval de brug) vrij te maken. Dit heet de zogenaamde ontruimingstijd. Dit is noodzakelijk omdat er altijd bestuurders zijn dit op het laatste nippertje door oranje of nog erger door rijden. Zonder ontruimingstijd zou dit gegarandeerd leiden tot ongelukken. De ontruimingstijd is afhankelijk van de grootte van het kruispunt. Bij de brug is deze tijd vrij ruim, ook voor fietsers, omdat het gebied dat verkeersvrij moet zijn voordat opnieuw groen wordt gegeven vrij groot is.

Niet iedere fietser is echter even snel. Bij het bepalen van de ontruimingstijden gaat men uit van gemiddelde waarden. Voor het merendeel van de fietsers is de tijd ruim genoeg. Voor de langzame fietsers kan hij wel eens aan de korte kant zijn. Dit speelt echter niet alleen in Itteren maar bij alle kruispunten met name waar het fietsers of voetgangers betreft.

Tenslotte de motorrijders. Zij moeten extra goed opletten waar men gaat staan. De lussen zijn namelijk geslepen onder een hoek van 45 graden. Voor een auto maakt dit verder niks uit omdat deze breed is. Een motor is echter smal, heeft maar twee wielen en vaak ook nogal wat plastic onderdelen die niet gedecteerd worden. Motorrijders moeten daarom gaan staan waar ze het meeste contact hebben met de lus. Omdat de lussen goed in het wegdek te zien zijn mag dit geen probleem zijn.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Verenigingsnieuws

Dromen over wonen

Is uw huis eigenlijk te groot voor u? Wilt u (over een tijdje) een levensbestendige woning waar u uw verdere leven kunt blijven wonen? Wilt

Lees verder »