Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Wat is duidelijk rondom de brug(gen)?

Wat is duidelijk rondom de brug(gen)?

Wat is duidelijk rondom de brug(gen)?

Maandag 10 april is de Dorpsraadvergadering geweest en daar is de brug aan de orde geweest. Uitgenodigd was dhr. Ferry Wahls van de beleidsmedewerker mobiliteit van de gemeente Maastricht en Lionne Smeets, inwoonster van Itteren die via de school in Bunde, de wethouder van Meerssen, gemeente Maastricht bij de Dorpsraad haar ongenoegen over de fietsroute Itteren – school Bunde kenbaar heeft gemaakt. Er zijn een aantal knelpunten: de brug, Meerssenhoven en T-splitsing Meerssenhoven – Fregatweg.

De Brug:
Er is in het verleden gevraagd voor een tijdelijke extra brug naast de huidige (zoals dat was in Borgharen) maar dat was niet mogelijk volgens de experts. Daarna zijn de platen gekomen en de verkeerslichten (VRI). De VRI werkt volgens sommigen wel en anderen niet. De duur van de fietsers om door te kunnen is te kort. Ook wordt aangegeven dat de fietsers soms 3 “rondes” moeten wachten. De gevaarlijke situaties hebben vaak te maken met het gedrag van de verkeersgebruikers. De platen op de brug liggen los en zorgen voor geluidsoverlast. De platen horen bij de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en de gemeente heeft diverse malen doorgegeven om deze weer vast te zetten. Het zal weer doorgegeven worden. De platen zorgen ervoor dat het wegdek niet beschadigd wordt.

Wat gaat er wanneer gebeuren?
Dat heeft te maken met de fiets-faunabrug die het Consortium graag (op heel korte termijn) wil maken. Daar zijn echter de plannen nog niet voor klaar. Half mei zal via workshops (hoogstwaarschijnlijk) duidelijk worden wat er precies gaat gebeuren en wanneer. De verwachting is dat in 2017 het plan gemaakt wordt en alles in 2018 klaar moet zijn. Eerst zal de faunabrug (met fietspad) gemaakt worden met een breedte van (5 en 3) 8 meter en daarna zal de huidige brug aangepakt worden. Tijdens de renovatie van de huidige brug zal (tijdelijk) het (vracht)auto-verkeer dan gaan. Rijkswaterstaat gaat nog bepalen of de huidige brug hoger gelegd zal worden voor de grotere scheepvaart.

Meerssenhoven:
Bij Meerssenhoven zou een vrijliggend fietspad ideaal zijn. Daarvoor is grondverwerving nodig. Of dat gaat lukken is maar de vraag. Daarnaast is een gedachte: “Welk autoverkeer is nodig?” Kan er een fietsstraat gemaakt worden of éénrichtingsverkeer vanuit Itteren naar Bunde. Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Verschillende mensen van gemeente, Dorpsraad en anderen gaan zich hierover buigen. Voor de financiering zijn wel enkele ideeën over: -de gemeente(raad) van Maastricht vindt het verkeersveiligheidsplan voor de schoolgaande jeugd belangrijk en wilt hier ook geld in steken, – via de “stadsronde” kan gekeken worden voor een extra impuls en – misschien zijn er ook mogelijkheden via de Groene Loper/ Landgoederenzone hetgeen nu “Buitengoed Geul en Maas” heet. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u.

T-splitsing Meerssenhoven – Fregatweg
De gemeente is daar al druk mee bezig en de verwachting is dat half mei het al een stuk veiliger is.

Al met al hopen wij u na half mei verder te informeren.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Verenigingsnieuws

Dromen over wonen

Is uw huis eigenlijk te groot voor u? Wilt u (over een tijdje) een levensbestendige woning waar u uw verdere leven kunt blijven wonen? Wilt

Lees verder »