Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Dorpsraad vindt situatie brug onhoudbaar

Dorpsraad vindt situatie brug onhoudbaar

Dorpsraad vindt situatie brug onhoudbaar

De Dorpsraad probeert alles aan te grijpen om iets aan de situatie rondom de brug een beetje veiliger te krijgen. Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de (teleurstellende) bijeenkomst met Rijks Water Staat, Consortium Grensmaas, gemeente en Dorpsraad. Hedenmorgen is er een mail gegaan naar Veilig Verkeer Nederland waarin wij hun medewerking vragen. Hieronder de mail:

Geachte heer/mevrouw van Bogaert,

Graag wil ik u, namens de dorpsraad Itteren, aandacht vragen voor de zeer verkeersonveilige verkeerssituatie op de brug Itteren. Ik heb geprobeerd een klacht in te dienen maar de situatie in Itteren is zo uitzonderlijk dat de vraagstelling niet aansluit bij de situatie ter plaatse.

Brug Itteren is al jaren een groot probleem. Deze brug over het Julianakanaal, daterend uit de jaren 30 van de vorige eeuw, is sterk aan vervanging toe. De brug is niet meer van deze tijd maar wordt helaas wel beschouwd als een nieuw monument vanwege de bijzondere constructie. De brug wordt dagelijks gebruikt door honderden zware vrachtautobewegingen (waarvoor ze eigenlijk niet geschikt is) en veel fietsers waaronder veel jeugdigen die scholen in Bunde en Meerssen bezoeken (de basisschool in Itteren is gesloten).

Rijkswaterstaat is al jaren aan het bestuderen of de brug gerenoveerd moet worden of dat er een nieuwe brug aangelegd moet worden. Besluitvorming is echter tergend langzaam. In afwachting van een besluit wordt de brug met allerlei lapmiddelen begaanbaar gehouden. Op de brug zijn platen gelegd om verdere beschadiging aan het wegdek te voorkomen. Tevens zijn er barriers geplaatst zodat twee richtingenverkeer niet meer mogelijk is. Om dit te voorkomen heeft de gemeente een VRI geplaatst en een 30 km zone ingesteld. Dit laatste is opmerkelijk omdat een 30 km-zone buiten de bebouwde kom redelijk uniek is. Bovendien geldt deze 30 km-zone alleen voor de brug. De 30-km zone leidt tot verwarring omdat een groot aantal automobilisten stopt voor de dubbele zonestreep i.p.v. voor de stopstreep VRI. Daardoor vindt er geen aanmelding plaats hetgeen weer tot filevorming en irritaties leidt.

Ik kan er een boek over schrijven maar dat is niet de bedoeling. Het is zaak dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren.

De VRI is in principe geen slechte zaak. Echter het is geen normaal kruispunt. Gezien de lengte van de brug is er sprake van lange ontruimingstijden. Er is daardoor sprake van roodlichtnegatie met name door fietsers maar ook door automobilisten. De groentijd is voor vrachtauto’s te kort. Soms rijden er twee achter elkaar (wat overigens niet is toegestaan) waardoor een richting welsiwaar groen krijgt maar de weg nog niet vrij is. Afgezien van technische maatregelen (optimalisatie VRI) kan het gedrag van de verkeersdeelnemers ook wel een impuls krijgen.

Kortom: een zeer onwenselijke situatie en het wachten is op het eerste ongeluk.

Een nieuwe brug zal er niet eerder liggen dan 2024. We hopen wel op een aparte fiets/faunabrug in 2019. Maar ook dat is nog twee jaar wachten.

Als Dorpsraad zijn we in overleg en gemeente. Voor de gedragsbeïnvloeding zouden we graag in overleg met VVN treden. Gemeente wil ons hierbij graag ondersteunen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons daarbij kunt helpen.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Als Dorpsraad zijn wij uiteraard bereid e.e.a. nader toe te lichten,

Met vriendelijke groet,

Han Hamakers

Namens Dorpsraad Itteren

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...