Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Evaluatie brug RWS en gemeente

Op verzoek van RWS heeft de Dorpsraad een evaluatie gemaakt naar zowel Rijkswaterstaat als de gemeente. Hieronder ziet u een verslag:

We hebben verschillende mensen gevraagd om terug te kijken naar de gebeurtenissen rondom de renovatie van de brug in Itteren. Daar werd men niet vrolijk van. Ik wil een uittreksel geven van de “bloemlezingen” van diverse bewoners en Dorpsraadleden.

Je begint jouw mail met: “In de voorbereidingsfase bent u gevraagd om eisen en wensen kenbaar te maken.” Er is inderdaad contact geweest waarbij wij als Dorpsraad Itteren voorgesteld hebben dat RWS (eventueel samen met de gemeente Maastricht) zelf een brief door Itteren en Borgharen lieten gaan om zelf de inwoners te informeren. Er is inderdaad een brief naar inwoners gegaan maar een (groot) gedeelte van Itteren werd vergeten. Na een melding van onze kant zijn ook deze mensen, enkele dagen voor de renovatie, geïnformeerd. Ook werd gevraagd om inhoudelijk in te gaan van wat er nu precies zou gaan gebeuren zodat mensen snappen waarom dit 4 weken (of langer) moet duren. Dit is (te) summier gebeurd.

Een aantal opmerkingen hebben betrekking op de genomen verkeersmaatregelen. Hiervoor is de wegbeheerder i.c. de gemeente verantwoordelijk. Ik zet de gemeente daarom in de cc.

Vraag 1. In hoeverre bent u tevreden over de communicatie voor en tijdens de werkzaamheden?

Helemaal niet. Er heeft nauwelijks communicatie plaatsgevonden. Er is ook geen vooroverleg geweest met betrekking tot te nemen maatregelen inzake verkeershinder e.d. Blijkbaar is er ook geen fatsoenlijke communicatie geweest met de gemeente als wegbeheerder gezien het verkeersbesluit dat de gemeente destijds heeft genomen (reden afsluiten brug: aanleg verkeersveilige fietsbrug!, gemeente hanteerde andere tijdspanne). Jammer dat zowel RWS als de gemeente geen gebruik maken van de kennis die er bij inwoners van Itteren is om samen te kijken welke maatregelen wel en niet zinvol zijn. Er is van tevoren niet met ons gecommuniceerd over eisen en wensen.

We zijn absoluut niet tevreden over de genomen verkeersmaatregelen. Snelheidsbeperking in Pasestraat tot 15 km/h is belachelijk. Dergelijke beperkingen worden vrijwel nergens toegepast en zeker niet in combinatie met een parkeerverbod. Voor personenauto’s is het onrealistisch om een dergelijke snelheid aan te houden en zeker niet als er vrije doorgang is. Later is een bord toegevoegd dat deze beperking alleen gold voor vrachtauto’s. Zou handig zijn geweest als er bij de snelheidsbeperking een onderbord was geplaatst met de tijden waarop de snelheidsbeperking van toepassing was). Smileys gaven andere snelheid aan dat de borden!

Het is ons niet duidelijk waarom snelheidsbeperking tot 30 km/h is doorgevoerd op de totale doorgaande route Op de Bos, Geneinde, Ruyterstraat. Daartoe was geen enkele aanleiding.

Komende uit de Spekstraat in Borgharen stond in de Bovenstraat geen aanduiding dat er een snelheidsbeperking was in de Bovenstraat. Vergeten?

Bebording voor fietsers was onlogisch. Fietsers richting Bunde werden bij de brug richting Borgharen gestuurd!

Het fietspad tussen brug Itteren en brug Bunde werd door automobilisten gebruikt met allerlei gevaarlijke toestanden tot gevolg. Dat had men kunnen voorzien! Dat fietspad werd gebruikt toen de Ironman was op zondag 4 augustus. Mensen werden toen door verkeersregelaars ten onrechte via de Noorderbrug naar Itteren gestuurd. Er werd gezegd: ” U kunt niet in Itteren komen, de brug van Itteren is dicht en hier kunt u niet door”. De toegankelijkheid was toen dus écht een ramp.

Het opruimen van (een deel van) de bebording om 00:20 uur ’s nachts ging gepaard met een hoop kabaal, inclusief zwaailicht hetgeen mensen uit hun slaap gehouden heeft. Waarom moet dit ‘s nachts gebeuren?

Verkeersregelaars voor de Pasestraat stonden op soms vreemde plaatsen: aan de ene kant (terecht) bij de kapel en aan de andere kant bij de zaal (op Geneinde) maar ook bij de bushalte op de Pasestraat waardoor alsnog verkeersopstoppingen kwamen.

De stoplichten bij de sluis in Borgharen waren (door omstandigheden) te vroeg weg, waardoor de verkeersregelaars alleen op bepaalde uren het verkeer konden regelen.

Bussen reden niet op tijd. Omdat men kon doorrijden tot Bunde hadden de chauffeurs onder aan de brug een grote tijdsbuffer. Er was dus geen enkele reden om niet op tijd te rijden.

Na afloop werkzaamheden zijn niet alle aanwijzingen voor het verkeer opgeruimd. Eind week 35 waren b.v. de borden einde 30 km zone in de Keizerstraat, Brigidastraat en Putsteeg nog altijd afgeplakt.

 

Vraag 2. Is er voldoende aandacht geweest voor uw specifieke belangen/eisen en wensen?

Het is jammer dat de inwoners van Itteren het gevoel hebben hier alleen lijdend (waren we maar leidend) voorwerp te zijn maar schijnbaar niet serieus genomen te worden terwijl wij er wel alle dagen mee geconfronteerd worden. In Itteren hebben wij inwoners die, vanwege hun (voormalige) werk, de ins en outs weten van verkeersmaatregelen.

Op donderdag 25 juli werden we geïnformeerd over het feit dat de brug een week langer dicht bleef. Hierbij werd gevraagd om de inwoners goed te informeren waarom dan. Beloofd werd dat we de dag erna een nieuwsbericht zouden krijgen waarin we de mensen van Itteren goed konden informeren. Dat bericht moeten we nu nog steeds krijgen, helaas. Wel kwam op de website van RWS een bericht waar de vermelding stond dat de brug langer dicht bleef. Naar aanleiding van een klacht onzerzijds werd redelijk snel door ZN gereageerd dat we konden kijken op de website van RWS. Een week later kregen we ook van RWS (landelijk) te horen dat men mij had proberen te bellen (terwijl ik geen telefoonnummer had doorgegeven) waarbij men geen antwoord gegeven heeft over onze klacht. Communicatie via websites is geen transparante communicatie!

Ook van de gemeente Maastricht kregen we niets te horen en zij gaven op “Maastricht Bereikbaar” in eenzelfde bericht bij betreft dat de brug dicht bleef tot 5 augustus en bij de omschrijving aan dat de brug dicht bleef tot 9 augustus!

Dan is er nog de “soap” rondom het bericht van de Staatscourant van 15 augustus 2019 waarbij “ineens” stond dat de brug een doorrijhoogte en -breedte kreeg van 3,10 m. en 2,30 m. Het blijkt dat RWS niet weet hoe de gemeente hierbij komt. Gemeente haast zich om te zeggen dat dit een vergissing is maar niemand weet waar dit bericht vandaan komt. In een periode waarbij men sowieso weinig vertrouwen heeft in overheidsinstanties, is dit natuurlijk olie op het vuur. In de Staatscourant van 29 augustus onder de rubriek “Verkeersmaatregel Klipperweg”, waarbij het gaat over de herinrichting van de Fregatweg en de Hoekerweg, staat dat het besluit van 15 augustus ingetrokken wordt. In de overwegingen van dit besluit wordt nergens gerept over het besluit van 15 augustus! Vreemd toch? Het betreft dus een besluit, dat overigens weer met niemand behalve de politie is kortgesloten, dat er niks veranderd is ten opzichte van de oude situatie. Blijkbaar heb je daar dus tegenwoordig een besluit voor nodig.

 

  1. Kunt u nog verbeterpunten noemen en/of heeft u nog algemene op- of aanmerkingen?

Neem de omgeving eindelijk eens serieus, raadpleeg omgeving in verband met lokale kennis en kunde en ga eens tijdig en transparant communiceren, ook met andere partijen. Uit het verkeersbesluit van de gemeente van 15 augustus 2019 (grove blunder) blijkt dat er ook niet gecommuniceerd wordt tussen de verschillende overheden. Het minste dat je kunt verwachten is dat een gemeente als wegbeheerder overlegt met Rijkswaterstaat als beheerder van de brug.

Terwijl de inwoners klagen dat de platen weer aan het rammelen zijn, blijkt dat de bouten de eerstkomende tijd aangedraaid moeten worden omdat alles zich moet “zetten”, maar dit wordt niet gecommuniceerd. Doordat inwoners niet geïnformeerd worden, krijg je (onnodige) onrust.

Is er dan alleen maar kommer en kwel? Wat Dorpsraad Itteren betreft niet: complimenten voor de vrachtwagenchauffeurs die zich keurig aan de snelheid gehouden hebben. We zien echter nu weer dat Op de Bos soms weer als racebaan gebruikt wordt.

Vanuit Itteren hebben we geprobeerd om nog een positief stuk te plaatsen maar gezien allerlei commotie, vanwege het onvoldoende en onjuist informeren is dit later geplaatst om zodoende niet de aandacht op de brug te blijven houden. Wij willen graag meewerken om ervoor te zorgen dat we alle begrip krijgen van onze inwoners maar de overheidsinstellingen maken het ons niet gemakkelijk.

Al met al is het weer veel informatie waarvan we hopen dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ervaringen vanuit het verleden, laten dit helaas niet altijd zien. Wij zullen ons, alhoewel het ons niet gemakkelijk wordt gemaakt, coöperatief blijven opstellen omdat we weten dat we elkaar gewoon nodig hebben. We horen het graag.

 

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »